Základy němčiny, 2. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické

Základy němčiny, 2. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické
Základy němčiny, 2. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické Základy němčiny, 2. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické Základy němčiny, 2. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ praktické
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 274
Dostupnost: Vyprodáno
Cena: 88,00 Kč
Množství:  

Autoři: Růžena Fesslová a Jaromír Horník

Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic a pracovních sešitů pro 2. stupeň ZŠ praktické vycházející z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Členěna je do 4 kapitol obsahujících základní gramatické struktury a tematické okruhy zaměřené na postupné osvojení základů německého jazyka. První kapitola obsahuje opakování látky z 1. dílu, v 2. kapitole je probíráno téma Oblékání, ve 3. kapitole téma Zdraví a nemoc a 4. kapitola obsahuje téma Sport a celoroční opakování. Struktura kapitol je jednoduchá a přehledná – úvodní obrázek se základními pojmy, nové učivo, procvičování, rozhovory, poslech, slovníček. Hlavní akcent je kladen na seznamování žáků s němčinou ve zvukové podobě, na utváření základních výslovnostních návyků. Žáci jsou vedeni k osvojení číslovek a jednoduchých početních úkonů, k porozumění obecně známým slovům v tematických celcích. Dále k dovednostem zdravit, poděkovat, omluvit se, požádat o pomoc, vytvářet jednoduché otázky, odpovědi, vést jednoduchý rozhovor, zvládnout čtení a překlad jednoduchých pojmů i názvů a orientovat se ve slovníku němčiny.

Formát A4, rozsah 32 stran, čtyřbarevný tisk, brožované provedení. 1. vydání.