Základy angličtiny, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ

Základy angličtiny, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Základy angličtiny, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Základy angličtiny, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Základy angličtiny, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 257
Dostupnost: Na skladě
Cena: 105,00 Kč
Množství:  

Autor: Milan Valenta

Učebnice navazuje na předcházející 2.díl. Je určena žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Obsahuje základní gramatické struktury a tematické okruhy vzdělávacího oboru Cizí jazyk.Členěna je do 4 kapitol: I. Město a vesnice, II. Příroda, III. Zdraví a nemoc, IV. Ubytování. Struktura každé kapitoly je přehledná a jednoduchá: velký situační obrázek uvádí do tematiky kapitoly a je současně „obrázkovým“ slovníčkem „new vocabulary“.„Teoretická část“ obsahuje gramatická schémata a číslovky. „Komiksová“ část kapitoly ilustruje a fixuje poznatky z předchozí části. Kapitolu uzavírá slovníček nových slov. V závěru učebnice se nachází slovníček řazený dle abecedy a přehled učiva.

Formát A4, rozsah 24 stran, čtyřbarevný tisk, brožované provedení. 1. vydání.