Čítanka pro 1. stupeň ZŠ, 3. díl (pro 5. ročník)

Čítanka pro 1. stupeň ZŠ, 3. díl (pro 5. ročník)
Čítanka pro 1. stupeň ZŠ, 3. díl (pro 5. ročník) Čítanka pro 1. stupeň ZŠ, 3. díl (pro 5. ročník) Čítanka pro 1. stupeň ZŠ, 3. díl (pro 5. ročník)
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 233
Dostupnost: Na skladě
Cena: 150,00 Kč
Množství:  

Autoři: Vladimíra Gebhartová a Martin Gregor

Učebnice je součástí ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV.

První část čítanky je věnována opakování a procvičování. Texty v ní obsažené mohou děti nejen zaujmout, ale i pobavit. Úkoly pro žáky se zaměřují především na propojení jazykové výchovy a čtení i na uvědomění si některých zákonitostí mateřského jazyka. Druhá část čítanky je zaměřena čtenářsky, s důrazem na využití mezipředmětových vztahů a rozvoj klíčových kompetencí při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Představované úryvky se mohou stát orientací při výběru titulů pro individuální četbu nebo pro společnou mimočítankovou četbu.

Formát A4, 72 stran, čtyřbarevný tisk. 2. vydání.