Čítanka pro 2. stupeň ZŠ, 3. díl (pro 8. ročník)

Čítanka pro 2. stupeň ZŠ, 3. díl (pro 8. ročník)
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 243
Dostupnost: Na skladě
Cena: 160,00 Kč
Množství:  

Autoři: Vladimíra Gebhartová a Martin Gregor

Učebnice je součástí ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV. Je vhodná pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Do prvního oddílu čítanky je zařazeno množství kratších a aktuálnějších textů, mezi nimiž jsou jak ukázky klasického odkazu, tak ukázky současné. Ve druhé části výběr úryvků z knižních titulů doprovází komentář k ději a obsahu celé knihy, popř. k jejímu autorovi. Obě části jsou rozsahem rovnocenné, poskytují dostatek názorného materiálu pro práci s textem a vyvozování elementárních literárněvědných pojmů. 

Formát A4, pevná vazba, 80 stran, čtyřbarevný tisk. 2. vydání.