Čítanka pro 2. stupeň ZŠ, 1. díl (pro 6. ročník)

Čítanka pro 2. stupeň ZŠ, 1. díl (pro 6. ročník)
Čítanka pro 2. stupeň ZŠ, 1. díl (pro 6. ročník) Čítanka pro 2. stupeň ZŠ, 1. díl (pro 6. ročník) Čítanka pro 2. stupeň ZŠ, 1. díl (pro 6. ročník)
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 241
Dostupnost: Na skladě
Cena: 160,00 Kč
Množství:  

Autoři: Vladimíra Gebhartová a Martin Gregor

Učebnice je součástí ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV.

Čítanka obsahuje pestrý výběr textů, v první části řazených v rytmu školákova roku, ve druhé části pojatých jako čtenářské nahlížení do světa knih. Rozmanitý a pro děti zajímavý sled básnických, prozaických a dramatických textů, otázky a úkoly i náměty pro skupinovou práci mohou děti vhodně motivovat k dalšímu čtení a orientovat je v možné individuální a mimočítankové četbě. Učebnice je sestavena tak, aby byla využitelná ve všech složkách vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a umožňovala rozvoj všech klíčových kompetencí i uplatňování mezipředmětových vztahů při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Formát A4, 64 stran, čtyřbarevný tisk. 3. vydání.