Základy němčiny, 4. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické

Základy němčiny, 4. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické
Základy němčiny, 4. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické Základy němčiny, 4. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické Základy němčiny, 4. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ praktické
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 281
Dostupnost: Na skladě
Cena: 70,00 Kč
Množství:  

Autor: Jaromír Horník

Pracovní sešit vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici a je určený k procvičování probraného učiva a k samostatné práci žáků. Je shodně s učebnicí členěn do čtyř kapitol, v nichž se objevují jazykové náměty s doplňováním hlásek, slabik, ale také říkanky, básničky, jazykolamy a písničky. Koncepce kapitol zahrnuje i doplňková cvičení, určená zejména schopnějším žákům. Komunikativní zaměření pracovního sešitu zajišťuje mnoho dialogových námětů vedoucích k rozvoji samo-statného ústního projevu. 

Formát A4, rozsah 32 stran 1. vydání.