Výchova k občanství, 4. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ

Výchova k občanství, 4. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Výchova k občanství, 4. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Výchova k občanství, 4. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Výchova k občanství, 4. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 657
Dostupnost: Na skladě
Cena: 110,00 Kč
Množství:  

Autoři: Milan Valenta a Oldřich Müller

Učebnice je určena žákům 9. ročníků ZŠ s přiznanými podpůrnými opatřeními. Učební látka je v ní rozdělena do oddílů: Člověk ve společnosti (Pojetí vzniku světa, života a člověka, Člověk a svoboda, Svoboda víry a náboženského vyznání, Morálka jako základ soužití mezi lidmi, Charakter člověka, Úcta k člověku, Člověk a příroda, Ochrana životního prostředí, Zdravý způsob života), Péče o občana (Bezpečnostní předpisy, Pravidla silničního provozu, Látky poškozující zdraví, Právní ochrana občana, Obrana vlasti, Volný čas, Kultura, Tvořivost, Sport, Sportovní a zájmové organizace), Mezinárodní vztahy.

Formát A4, rozsah 56 stran, dvoubarevné provedení. 1. vydání.