Výchova k občanství, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ

Výchova k občanství, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Výchova k občanství, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Výchova k občanství, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Výchova k občanství, 3. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 655
Dostupnost: Na skladě
Cena: 103,00 Kč
Množství:  

Autor: Oldřich Müller

Učebnice je určena žákům 8. ročníků ZŠ s přiznanými podpůrnými opatřeními. Učební látka je v ní rozdělena do oddílů: Člověk ve společnosti (Význam přátelství, Chlapci a děvčata, Dospívání, Láska, Sexuální život, Nebezpečí pohlavních chorob, Mezilidské vztahy), Stát a právo (Práva a povinnosti občanů, Práva dítěte, Občanský průkaz, pas, oddací a rodný list, Ověřování listin, Informace o zaměstnání), Péče o občana (Sociální zabezpečení, Lékařská péče, Nemocenské pojištění, Podpora v nezaměstnanosti, Nemoc, Invalidita, Ochrana osob za mimořádných okolností).

Formát A4, rozsah 48 stran, dvoubarevné provedení. 1. vydání.