Dějepis, 2. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ

Dějepis, 2. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ
Dějepis, 2. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ Dějepis, 2. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ Dějepis, 2. díl, pracovní sešit pro 2. stupeň ZŠ
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 622
Dostupnost: Na skladě
Cena: 99,00 Kč
Množství:  

Autorka: Jana Toušková

Pracovní sešit navazuje na učebnici Dějepis, 2. díl pro 2. stupeň ZŠ (Středověk a křesťanství) a je její nedílnou součástí. Je určen žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Nabízí množství různých forem opakování a procvičování učiva zábavnou formou – úryvky z literatury, rébusy, doplňovačky, vystřihovánky apod., které dětem pomohou lépe pochopit dějinné události a poznat životní podmínky lidí v dávných dobách. Pracovní sešit vyhovuje upravenému RVP ZV, který je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. MSMT – 28603/2016 ze dne 22. února 2016.

Formát A4, rozsah 44 stran, dvoubarevný tisk. 2. vydání.