Dějepis, 1. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ

Dějepis, 1. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Dějepis, 1. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Dějepis, 1. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Dějepis, 1. díl, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 611
Dostupnost: Na skladě
Cena: 140,00 Kč
Množství:  

Autor: Oldřich Müller

Učebnice, která má v podtitulku uvedeno Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace – starověk, je určena především žákům 6. ročníků. Vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Učivo je koncipováno tak, aby mohly být splněny očekávané výstupy v podobě kompetencí žáků: mít představu o rozdílech způsobu života pravěkých a současných lidí, umět popsat pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty, které používali, pochopit význam dějin, popsat život v době nejstarších civilizací, znát souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států. Učebnice vyhovuje upravenému RVP ZV, který je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. MSMT – 28603/2016 ze dne 22. února 2016.

Formát A4, rozsah 60 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.