Od A do Z, 2. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy

Od A do Z, 2. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy
Od A do Z, 2. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy Od A do Z, 2. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy Od A do Z, 2. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 222
Dostupnost: Na skladě
Cena: 201,00 Kč
Množství:  

Autorky: Dana Dvořáková a Libuše Kubová

Učebnice je druhou částí dvoudílného projektu. Je určena žákům 2. ročníku. Vyhovuje minimální doporučené úrovni pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření v RVP ZV, vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. První část učebnice je opakování látky z 1. dílu. Zařazena jsou zde nově trojslabičná slova typu vesele. Následně se slabikář věnuje výcviku čtení vyvozením všech zbývajících souhlásek. Žáci se postupně zdokonalují v automatizaci čtení slabik i slov tak, aby mohli přes vázané slabikování postupně přecházet k plynulému čtení dvojslabičných i víceslabičných slov. Žáci si osvojují dovednost číst jednoduché věty i krátké tematické celky s porozuměním. Zprvu je každá věta na novém řádku, později jsou již věty rozděleny i do dvou řádků tak, aby žáci přivykli i tomu, že každá věta nemusí končit právě na konci řádku. Souběžně s vyvozováním nových tiskacích písmen se žáci učí číst a psát psací písmena. Čtení psacího písma postupuje v souladu s  Písankami pro II. ročník ZŠ určené žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními a následuje vždy až po nácviku psaní písmen. Ve slabikáři je rovněž zařazeno čtení hůlkového písma především pro žáky, kterým činí čtení potíže. Učebnice je bohatě ilustrována Editou Plickovou.

Formát A4, vazba V4 – brožovaná šitá, rozsah 96 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.