Od A do Z, 1. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy praktické

Od A do Z, 1. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy praktické
Od A do Z, 1. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy praktické Od A do Z, 1. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy praktické Od A do Z, 1. díl – slabikář pro 1. stupeň základní školy praktické
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 221
Dostupnost: Vyprodáno
Cena: 175,00 Kč
Množství:  

Autorky: Dana Dvořáková a Libuše Kubová

Učebnice je první částí dvoudílného projektu. Slabikář vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. První třetina učebnice je obrázková. Zařazená speciální cvičení přispívají k rozvoji základních schopností potřebných k výuce čtení. Sledují úroveň řeči žáků (slovní zásoba, správná výslovnost), nacvičují sledování řádku zleva doprava, obohacují slovní zásobu o nové a nadřazené pojmy, procvičují pojmy důležité pro nácvik čtení (malý, velký, nahoře, dole apod.). Pomocí diferenciačních cvičení se rozvíjí zrakové a sluchové vnímání žáků. Při porovnávání a srovnávání se žáci učí soustředění své pozornosti na shodné a rozdílné vlastnosti a znaky předmětů. Následně se slabikář věnuje výcviku počátečního čtení vyvozením všech samohlásek a souhlásek m, l, v, t, s, j. Žáci se naučí tvořit a číst převážně otevřené slabiky, dvojslabičná slova a jednoduché věty. Čtení psacího písma postupuje v souladu s  Písankami pro I. ročník ZŠ praktické a následuje až po nácviku psaní písmen. Čtení hůlkového písma je zařazeno především pro žáky, kterým činí čtení potíže. Učebnice je ilustrována Editou Plickovou.

Formát A4, vazba V4 – brožovaná šitá, rozsah 88 stran, barevný tisk. 1. vydání.