Umíme číst, 1. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální

Umíme číst, 1. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální
Umíme číst, 1. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální Umíme číst, 1. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální Umíme číst, 1. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální
Model: 226
Dostupnost: Na skladě
Cena: 92,00 Kč
Množství:  

Umíme číst, 1. pracovní sešit k učebnici Náš slabikář, 2. díl pro první stupeň základní školy speciální

Pracovní sešit je věnován procvičování písmen pP, nN, šŠ, dD. Následně pak slouží k procvičování čtení slabik a slov, která vznikají spojením uvedených písmen. Nacvičuje se čtení slov typu pomalu, pes, dopis a čtení předložkových vazeb typu do lesa apod. Jsou zde zařazena také cvičení na přiřazování velké – malé písmeno, na skládání slabik a slov, na orientaci ve sloupcích a řádcích. Pracovní sešit obsahuje i čtení hůlkového a psacího písma, je doplněn vhodnými ilustracemi. Pracovní sešit může být využíván i na dalších typech škol.

Autorky Libuše Kubová a Danuše Dvořáková.
Ilustrace Edita Plicková.
Čtyřbarevný tisk, formát A4, rozsah 24 stran.