Počítač kamarád, 1. díl, učebnice pro 1. stupeň ZŠ praktické

Počítač kamarád, 1. díl, učebnice pro 1. stupeň ZŠ praktické
Počítač kamarád, 1. díl, učebnice pro 1. stupeň ZŠ praktické Počítač kamarád, 1. díl, učebnice pro 1. stupeň ZŠ praktické Počítač kamarád, 1. díl, učebnice pro 1. stupeň ZŠ praktické
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 430
Dostupnost: Na skladě
Cena: 138,00 Kč
Množství:  

Autoři: Pavel Klech a Lenka Klechová

Učebnice vychází z RVP pro základní vzdělávání – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, vzdělávací oblasti a vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie. Žáci s pomocí učebnice zvládnou základní obsluhu počítače, práci s výukovými a zábavnými programy (podle pokynů vyučujícího) a dodržování pravidel bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou. Z učiva jsou respektována především témata: základní části a popis počítače, základní uživatelská obsluha počítače, komponenty počítače, jejich pojmenování a funkce, software počítače (textový editor, kreslicí programy), zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky.

Upozornění: práce podle této učebnice předpokládá nastavení počítače na operační systém Windows XP Home nebo Professional.

Formát A4, rozsah 64 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.