Počítač kamarád, 1. díl, pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ praktické

Počítač kamarád, 1. díl, pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ praktické
Počítač kamarád, 1. díl, pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ praktické Počítač kamarád, 1. díl, pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ praktické Počítač kamarád, 1. díl, pracovní sešit pro 1. stupeň ZŠ praktické
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 431
Dostupnost: Na skladě
Cena: 99,00 Kč
Množství:  

Autor: Pavel Klech

Pracovní sešit navazuje na 1. díl učebnice a vychází z RVP ZV – LMP, vzdělávací oblast a vyučovací předmět Informační a komunikační technologie. Z učiva jsou respektována přede-vším témata: základní části a popis počítače, základní uživatelská obsluha počítače, kompo-nenty počítače, jejich pojmenování a funkce, software počítače (textový editor, kreslicí pro-gramy), zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpo-četní techniky. Pracovní sešit má jednoduchou strukturu, kterou tvoří základní část – procvičování vlastního učiva z učebnice a motivační část – promítnutí teoretických poznatků do běžného života. Pracovní sešit nabízí žákům různé hádanky, křížovky, doplňovačky, které usnadňují pochopení a upevnění vědomostí žáků formou hry.

Upozornění: práce podle této učebnice předpokládá nastavení počítače na operační systém Windows XP Home nebo Professional.

Formát A4, rozsah 44 stran 1. vydání.