Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník)

Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník)
Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník) Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník) Matematika pro 2. stupeň ZŠ speciální, 1. díl učebnice (pro 7. a 8. ročník)
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 141
Dostupnost: Na skladě
Cena: 160,00 Kč
Množství:  

Autorky: Božena Blažková a Mgr. Zdena Gundzová 
Učebnice i pracovní sešity jsou ilustrovány Lubomírem Anlaufem.

Vychází z RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, vzdělávací obor Matematika. První část učebnice  (7. ročník) obsahuje sčítání typu 23+5 v oboru do 100, odčítání typu 35-2 v oboru do 100, manipulaci s penězi v oboru do 100, práci s tabulkou a číselnou osou, určování času (hodiny, půlhodiny), vážení na kg, měření na metry a centimetry, geometrii (přímky, polopřímky, úsečky).
Druhá část učebnice (8. ročník) obsahuje písemné sčítání v oboru do 100, písemné odčítání v oboru do 100, manipulaci s penězi v oboru do 100, násobky čísla 10, určování času (čtvrthodina), vážení na gramy, odměřování na litry a půllitry, geometrii – rovinné útvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník), určování času (třičtvrtěhodiny).