Zeměpisný obrázkový atlas, učební pomůcka pro 2. stupeň ZŠ

Zeměpisný obrázkový atlas, učební pomůcka pro 2. stupeň ZŠ
Zeměpisný obrázkový atlas, učební pomůcka pro 2. stupeň ZŠ Zeměpisný obrázkový atlas, učební pomůcka pro 2. stupeň ZŠ Zeměpisný obrázkový atlas, učební pomůcka pro 2. stupeň ZŠ
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 551
Dostupnost: Na skladě
Cena: 198,00 Kč
Množství:  

Autor: František Teplý

Učební pomůcka určená žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními využitelná především při výuce předmětu Zeměpis ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda podle RVP ZV. Navazuje na ucelenou řadu našich učebnic a pracovních sešitů pro 2. stupeň základní školy: Zeměpis – Česká republika, Zeměpis – Evropa, Zeměpis – Svět a Praktický zeměpis. Široké uplatnění najde i při výuce předmětu Dějepis ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zeměpisná část: mapy obecně zeměpisné a mapy politické České republiky a oblastí ČR, mapy obecně zeměpisné a mapy politické Evropy a oblastí Evropy, světa a světadílů. Dějepisná část: mapy České země v 6. až 9. století, Velká Morava v 9. století, České země ve 13. století, České země ve 14. a počátkem 15. století, Husitství, České země na konci 15. a počátkem 16. století, České země a vznik Habsburského soustátí, Rozpad Rakouska-Uherska a vznik nových států v roce 1918, Československo po Mnichovu, Druhá světová válka v Evropě, Československo 1960-1989, Významné objevné cesty,     Kolonie v 19. a na počátku 20. století. Jednotlivé mapy jsou doplněny bohatou škálou barevných ilustrací, grafů a přehledů.

Formát A4, rozsah 64 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.