Zeměpis – Svět, učebnice pro 2. stupeň ZŠ

Zeměpis – Svět, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Zeměpis – Svět, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Zeměpis – Svět, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Zeměpis – Svět, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 531
Dostupnost: Na skladě
Cena: 142,00 Kč
Množství:  

Autoři: František Kortus a František Teplý

Učebnice je určena žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Úvodní kapitoly jsou věnovány poučení o vesmíru, planetě Zemi, jejímu zobrazení na mapách a přehledu o světadílech i oceánech. Další kapitoly přibližují zajímavým způsobem regiony světa, jejich společenské, hospodářské a životní prostředí. Každá kapitola je uvedena zobrazením a krátkým sdělením o osobnostech, které svůj život zasvětily objevům a poznávání nových zemí.V závěru je zajímavým způsobem shrnuto opakování učiva, přehled států a slovníček pojmů, s kterými se v učebnici žáci setkávají. Učebnice je bohatě vybavena kresbami, fotografiemi a mapami. Učivo je koncipováno tak, aby byly splněny očekávané výstupy v podobě kompetencí i pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Formát A4, rozsah 64 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.