Zeměpis – Evropa, učebnice pro 2. stupeň ZŠ

Zeměpis – Evropa, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Zeměpis – Evropa, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Zeměpis – Evropa, učebnice pro 2. stupeň ZŠ Zeměpis – Evropa, učebnice pro 2. stupeň ZŠ
Výrobce: Nakladatelství Parta
Model: 521
Dostupnost: Na skladě
Cena: 142,00 Kč
Množství:  

Autoři: František Kortus a František Teplý

Učebnice je určena žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními. Učivo je koncipováno tak, aby mohly být splněny očekávané výstupy v podobě kompetencí žáků: určit zeměpisnou polohu a rozlohu Evropy, znát přírodní podmínky Evropy, uvést hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva, charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry regionů Evropy, vyhledávat na mapách nejvýznamnější hlavní a vybraná velká města, vědět, jaké změny v jednotlivých regionech Evropy nastaly a probíhají. Učebnice je bohatě vybavena kresbami, fotografiemi a mapami. Učivo je zpracováno do vyučovacích hodin, z nichž každá tvoří didaktický celek.

Formát A4, rozsah 64 stran, čtyřbarevný tisk. 1. vydání.