Informace pro odběratele

platné od 1. 9. 2023

Objednávky přijímáme v písemné podobě poštou, faxem nebo prostřednictvím internetu (náš katalog najdete na adrese: www.parta-sro.cz). U stálých a osvědčených zákazníků přijímáme objednávky i telefonicky. Velmi nám pomáhá, a je i ve Vašem zájmu, když si naše učebnice a další učební pomůcky objednáte prostřednictvím našich webových stránek. Jsou na nich uvedeny tituly z naší produkce, na které přijímáme objednávky. U každého titulu najdete stručnou anotaci a cenu bez DPH. Cena konečná (s DPH) se generuje v nákupním košíku. Kódy publikací (bílá čísla před názvem učebnice) jsou pro evidenci objednávky velmi důležité, proto je prosím uvádějte, i když si objednávku sestavíte jiným způsobem. Uvádějte i další údaje pro fakturaci, jako např. IČO a DIČ. Pokud jste naším stálým zákazníkem, uvádějte prosím i Vaše zákaznické číslo, které najdete na našich fakturách.

Objednávky vyřizujeme obvykle do 2 týdnů. V případě, že objednávka obsahuje požadavky na tituly, které jsou již rozebrané nebo ještě nebyly vydané, vyřídíme objednávku jen částečně a zbývající část objednávky dál evidujeme až do doby jejího možného vyřízení – nejdéle však jeden rok. Není proto nutné již jednou objednané tituly opakovaně objednávat. Námi evidovanou objednávku je možné až do jejího vyřízení upřesňovat nebo dokonce zrušit.

Pokud odběratel nemá zájem, aby jeho nová objednávka byla přičtena k dosud ne zcela vyřízeným předchozím objednávkám a upřesňuje-li tím celkově svoji aktuální potřebu titulů z naší nabídky, měl by současně požádat o zrušení všech dřívějších požadavků.

U malých odběrů, pokud si zákazník nepřeje jinak, se snažíme minimalizovat distribuční náklady tím, že objednávku vyřizujeme, až když můžeme zkompletovat větší zásilku.

Při reklamacích a dotazech týkajících se určitých dodávek uvádějte laskavě vždy své IČO a číslo naší faktury, kterou jste v zásilce našli. Bez těchto údajů můžeme jen nesnadno příslušnou dodávku identifikovat v naší počítačové evidenci.

U odběrů dodávaných poštou účtujeme distribuční náklady, které činí na 1 balík do 0,5 kg 96 Kč, 1 kg 102 Kč, do 2 kg 114 Kč, do 5 kg 163 Kč, do 10 kg 165 Kč, do 15 kg 328 Kč, do 20 kg 330 Kč a do 25 kg 493 Kč. Zásilky o celkové hmotnosti přesahující 10 kg budou rozděleny. Při využití způsobu platby dobírkou je třeba k uvedeným cenám připočítat jednotný poplatek 50 Kč.

Ceny distribučních nákladů i cena doběrečného jsou uvedeny bez DPH.

Tituly z naší produkce lze rovněž zakoupit po předběžné telefonické domluvě (na tel. č. 261711010) přímo v expedici nakladatelství na adrese Zimova 622/9, Praha 4 (ze stanice metra Kačerov autobusem č. 215 na konečnou).

Ke změnám uváděných cen publikací a výše distribučních nákladů může dojít v důsledku růstu inflace a dodavatelských cen v polygrafii, cen služeb, energií a surovin jako i cen poštovních služeb. Aktuální ceny najdete na těchto našich internetových stránkách.

Distributorům a knihkupcům poskytujeme z cen bez DPH rabat v následující výši:

odběr v hodnotě do 5 000 Kč - 15 % odběr v hodnotě nad 5 000 Kč - 16 %
odběr v hodnotě nad 10 000 Kč - 17 % odběr v hodnotě nad 15 000 Kč - 18 %
odběr v hodnotě nad 20 000 Kč - 19 % odběr v hodnotě nad 25 000 Kč - 20 %