Slovo úvodem

Nakladatelství PARTA existuje od prosince roku 1990. Začínali jsme jako nakladatelství zaměřené hlavně na literaturu pro děti staršího školního věku. V roce 1993 jsme vydali první učebnici pro zvláštní školy a od té doby nabídku učebnic pro speciální školy neustále rozšiřujeme. Naše učebnice znají žáci a učitelé na všech základních školách praktických a speciálních, jako i na odborných učilištích v České republice. Dá se říci, že vydávání speciálních učebnic, pracovních sešitů a dalších učebních pomůcek v naší činnosti převážilo a soustřeďujeme na ně většinu svých sil. Beletrii, která dříve tvořila naši hlavní ediční náplň, v současné době vydáváme jen doplňkově.

K našemu názvu: chtěli jsme, aby název nakladatelství bylo slovo, kterému české děti rozumějí a má pro ně určitý význam. Parta takové slovo je. Partě je blízké slovo přátelství. Mezi dětmi a dobrou knihou může vzniknout přátelství. Děti mohou s knihou prožívat zajímavá dobrodružství a mohou se ledasčemu dobrému naučit stejně jako v dobré partě.

Snažíme se, aby naše knihy byly pro děti dobří kamarádi a pro dospělé spolehliví pomocníci

 

Vážení,

velice rádi se budeme snažit poskytovat školám naše učebnice a pracovní sešity určené žákům s menším či větším mentálním postižením. Většina z nich vznikala jako učební texty pro původní školy zvláštní a pomocné, později pro základní školy praktické a speciální. V poslední době jsme museli v důsledku inkluze u reedic a nových vydání odstraňovat označení, že jde o učebnice a pra-covní sešity pro ZŠ praktické, což vadilo zejména militantním zastáncům inkluze. U nových reedic našich učebnic a pracovních sešitů proto uvádíme, že jsou určené žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními, i když jsme si vědomi, že to ne zcela přesně vymezuje určení těchto publikací. Pořád se nám to zdá přijatelnější, než uvádět krkolomnou formulaci, kterou požadují „odborníci“ z NÚV a potažmo MŠMT, že jde o „učebnice a pracovní sešity určené žákům ZŠ s přiznanými podpůrnými opatřeními v rozsahu minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů podle RVP ZV příslušného vzdělávacího oboru“. Ony zmíněné nové reedice ovšem komplikují nekonečné průtahy při schvalování žádostí o prodloužení schvalovacích doložek a nastolování takových požadavků ze strany recenzentů, že bychom museli učebnice a pracovní sešity celé předělávat, což je mnohaletý proces. Někdy nám to připadá jako kdybychom náhle přistáli na jiné planetě, kde jsou úplně jiní žáci a učitelé. V důsledku toho přibývají v naší nabídce učebnice a pracovní sešity bez oné schvalovací doložky.
Na zmíněné neutěšené situaci kolem učebnic pro děti s mentálním postižením se podepsala politika, spíše politikaření. A všem zvratům asi není konec. Ministr školství slíbil revizi současného pojetí inkluze. Jenomže, co když tuto revizi budou dělat titíž lidé, zejména z NÚV, kteří tuto inkluzi připravili? Nestane se kozel zahradníkem? A když jsme si přečetli titulek v Učitelských novinách „Podpůrná opatření jsou slepou uličkou“ a v něm výrok V. Klause ml. … v dnešní Sněmovně je zcela změněné rozložení názorových sil na inkluzi. Neznamená to, že je vyhráno, varoval…, museli jsme si přiznat, že vůbec nevíme, jak se to nakonec všechno „vyvrbí“. Nezbývá nám nic jiného, než čekat a doufat, že zdravý rozum nakonec zvítězí. 
Stýská se nám po době, kdy příslušný odbor speciálního školství na MŠMT měl jasnou vizi, uměl sdělovat, jaké učebnice jsou zapotřebí, dokázal získat peníze na podporu tvorby těchto učebnic a pohlídal si jejich úroveň. To všechno nyní postrádáme. 
Současné období nejistot a zmatků a také to, že sice žáci s mentálním postižením mají schválené kdejaké podpůrné opatření na běžné ZŠ, ale jejich učitelé často nemají potuchy o existenci speciálních učebnic, to vše má za následek klesající počty výtisků v jednotlivých nákladech, což má dopad na jejich cenu. Radost nám neudělalo ani aktuální zdražování cen papíru, poštovních služeb i jiných vstupů. 
Doufáme však, že to vše i v nadcházejícím období ustojíme. Držme si palce.
Hodně úspěchů ve vaší záslužné práci s dětmi Vám přeje

PhDr. Hynek Gregor
ředitel nakladatelství