Slovo úvodem

Nakladatelství PARTA existuje od prosince roku 1990. Začínali jsme jako nakladatelství zaměřené hlavně na literaturu pro děti staršího školního věku. V roce 1993 jsme vydali první učebnici pro zvláštní školy a od té doby nabídku učebnic pro speciální školy neustále rozšiřujeme. Naše učebnice znají žáci a učitelé na všech základních školách praktických a speciálních, jako i na odborných učilištích v České republice. Dá se říci, že vydávání speciálních učebnic, pracovních sešitů a dalších učebních pomůcek v naší činnosti převážilo a soustřeďujeme na ně většinu svých sil. Beletrii, která dříve tvořila naši hlavní ediční náplň, v současné době vydáváme jen doplňkově.

K našemu názvu: chtěli jsme, aby název nakladatelství bylo slovo, kterému české děti rozumějí a má pro ně určitý význam. Parta takové slovo je. Partě je blízké slovo přátelství. Mezi dětmi a dobrou knihou může vzniknout přátelství. Děti mohou s knihou prožívat zajímavá dobrodružství a mohou se ledasčemu dobrému naučit stejně jako v dobré partě.

Snažíme se, aby naše knihy byly pro děti dobří kamarádi a pro dospělé spolehliví pomocníci

 

Vážení,

naše učebnice a pracovní sešity jsou určené zejména žákům s menším či větším mentálním postižením. Vznikaly jako učební texty pro původní školy zvláštní a pomocné, později pro základní školy praktické a speciální. Nyní postupně u reedic a nových vydání v důsledku inkluze v nich uvádíme, že jsou určené žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními Tato formulace stručně vyjadřuje, že jde o učebnice a pracovní sešity určené žákům ZŠ s přiznanými podpůrnými opatřeními v rozsahu minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů podle RVP ZV příslušného vzdělávacího oboru.

Průběžně se snažíme i o inovaci obsahu našich učebnic a pracovních sešitů, zejména podle doporučení a připomínek lektorů, kteří naše publikace posuzují, hlavně z hlediska aktuálních potřeb vzdělávání žáků s mentálním postižením.

Některé tituly, které jsme v minulosti pro nízký prodej vyřadili z edičního plánu, ač o ně stále na školách zájem je, budeme v některých případech opět vydávat, např. druhý díl Zajímavého čtení (čítanka pro 2. stupeň ZŠ speciální). V ojedinělých případech vydáváme některé pracovní sešity bez schvalovací doložky MŠMT, Buď nezapadají do tzv. ucelených učebnicových řad, nebo se nám nechtělo tyto sešity předělávat podle připomínek lektorů, se kterými jsme nesouhlasili. K písankám a pracovním listům nám bylo sděleno MŠMT, že jim schvalovací doložky neudělují, ač dříve doložky měly. Výjimkou je Hůlková písanka, ta doložku získala. Učebnice pro odborná učiliště již delší dobu vydáváme bez schvalovacích doložek.

Nepříjemnou věcí, se kterou se v posledních dvou letech potýkáme, je všeobecné zdražování všech energií i dalších vstupů. Přesto jsme od začátku roku 2022 zdražovali jen v ojedinělých případech. Jak to půjde dál, ukáže naznačovaný další nárůst cen, na který ovšem budeme muset reagovat.

Pozitivní změnou pro naše zákazníky je nulová daň z přidané hodnoty pro knihy od ledna 2024. Týká se to i našich učebnic a pracovních sešitů.

U zásilek pro naše zákazníky již nevyužíváme pouze Českou poštu, jako doposud, ale snažíme se dle preference zákazníků zásilky doručovat i jinými způsoby, např. využíváním Balíkovny, Zásilkovny, PPL apod.

Kde hledat optimizmus? Snad jen ve vlastí smysluplné práci. Držme si palce, ať se nám společně daří úskalí a těžkosti této doby co nejlépe překonávat.

Hodně úspěchů ve vaší záslužné práci s dětmi Vám přeje

 

PhDr. Hynek Gregor

ředitel nakladatelství