Slovo úvodem

Nakladatelství PARTA existuje od prosince roku 1990. Začínali jsme jako nakladatelství zaměřené hlavně na literaturu pro děti staršího školního věku. V roce 1993 jsme vydali první učebnici pro zvláštní školy a od té doby nabídku učebnic pro speciální školy neustále rozšiřujeme. Naše učebnice znají žáci a učitelé na všech základních školách praktických a speciálních, jako i na odborných učilištích v České republice. Dá se říci, že vydávání speciálních učebnic, pracovních sešitů a dalších učebních pomůcek v naší činnosti převážilo a soustřeďujeme na ně většinu svých sil. Beletrii, která dříve tvořila naši hlavní ediční náplň, v současné době vydáváme jen doplňkově.

K našemu názvu: chtěli jsme, aby název nakladatelství bylo slovo, kterému české děti rozumějí a má pro ně určitý význam. Parta takové slovo je. Partě je blízké slovo přátelství. Mezi dětmi a dobrou knihou může vzniknout přátelství. Děti mohou s knihou prožívat zajímavá dobrodružství a mohou se ledasčemu dobrému naučit stejně jako v dobré partě.

Snažíme se, aby naše knihy byly pro děti dobří kamarádi a pro dospělé spolehliví pomocníci

 

Vážení,

naše učebnice a pracovní sešity jsou určené zejména žákům s menším či větším mentálním postižením. Vznikaly jako učební texty pro původní školy zvláštní a pomocné, později pro základní školy praktické a speciální. Nyní postupně u reedic a nových vydání v důsledku inkluze odstraňujeme označení, že jde o učebnice a pracovní sešity pro ZŠ praktické. Toto označení ještě zůstává u učebnic a pracovních sešitů, které máme z dřívějšího období ve skladových zásobách. Místo toho v nich uvádíme, že jsou určené žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními, i když jsme si vědomi, že to ne zcela přesně vymezuje určení těchto publikací. Tato formulace stručněji vyjadřuje, že jde o učebnice a pracovní sešity určené žákům ZŠ s přiznanými podpůrnými opatřeními v rozsahu minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů podle RVP ZV příslušného vzdělávacího oboru.

Průběžně se snažíme i o inovaci obsahu našich učebnic a pracovních sešitů, zejména podle doporučení a připomínek lektorů, kteří naše publikace posuzují, hlavně z hlediska aktuálních potřeb vzdělávání žáků s mentálním postižením.

Nepříjemnou věcí, se kterou se musíme vypořádat, je skutečnost, že v důsledku současného všeobecného zdražování všech energií i dalších vstupů, jsme i my museli přistoupit k úpravě cen našich publikací. Nové ceny budou uplatněny od začátku roku 2022. Nejvíce se do zvýšení cen promítá enormní nárůst cen papírů i jejich nedostatek ve světě. Navíc nemáme žádnou jistotu, že ono rozsáhlé zdražování, které v současnosti zažíváme, se zmírní či zastaví. Při kalkulaci cen jsme vycházeli ze současné situace, ale pokud tento neblahý trend bude pokračovat, pak i my na to budeme muset reagovat.

Kde hledat optimizmus? Snad jen ve vlastí smysluplné práci. Držme si palce, ať se nám společně daří úskalí a těžkosti této doby co nejlépe překonávat.

Hodně úspěchů ve vaší záslužné práci s dětmi Vám přeje

 

PhDr. Hynek Gregor

ředitel nakladatelství