Upozornění

Naše učebnice pro základní školy jsou určené žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Pokud máte přiděleno IČ, uvádějte jej v objednávkách.